LA

Advokátní kancelář Mgr. Leony Adoltové je menší advokátní kanceláří, která sídlí v Luhačovicích. Klientům poskytuji široké spektrum právních služeb v nejrůznějších právních odvětvích. Mé právní služby jsou určeny jak podnikatelské sféře, tak i nepodnikatelům v podobě neziskových organizací, státních institucí, územně samosprávných jednotek, či fyzickým osobám v souvislosti s řešením jejich každodenních či mimořádných životních situací.  Kladu vysoký důraz na profesionální a současně osobní a lidský přístup ke všem klientům, ať už se jedná o fyzické osoby, či podnikatele při řešení jejich právních záležitostí. Při poskytování právních služeb vždy dbám o maximální ochranu práv a právem chráněných zájmů klienta ve snaze o dosažení optimálního řešení posuzované právní věci.

Pokud máte zájem o jakékoliv služby advokáta, neváhejte mě kontaktovat na tel. 776 046 076, e-mail ak@adoltova.cz